مجموعه کرمان بازار از تیر ماه سال 1395 توسط فروشگاه های

تجهیزات و لوازم جانبی کامپیوتر( درنارایانه )

لوازم جانبی موبایل و تبلت آرتمیس

کالای برق نظری

هایپرمارکت مطهری(در حال اظافه شدن به مجموعه)

کار پخش محصولات را به صورت اینترنتی در شهر کرمان آغاز کرده است.

هدف این مجموعه توضیح گسترده و عادلانه اجناس به سراسر شهر کرمان با هزینه مناسب می باشد.